Zadzwoń do nas (+48) 517 087 487
10 listopada 2021

Fotowoltaika dla rolnika

Fotowoltaika dla rolnika

Prowadzenie gospodarstwa rolnego wiąże się z ogromną odpowiedzialnością, ciężką pracą, ale też z dużymi wydatkami na energię elektryczną czy ogrzewanie. Jak zredukować te koszty i tym samym zwiększyć wydajność? Wystarczy pomyśleć o alternatywnych źródłach energii – a więc tych odnawialnych. Panele fotowoltaiczne  dla rolników to doskonały sposób — szczególnie, że w przypadku rolników można skorzystać z programu Agroenergia — czyli z dofinansowania.

Po co rolnikom panele fotowoltaiczne ?

Nowoczesne gospodarstwa rolne są w wysokim stopniu zautomatyzowane. Co za tym idzie — do ich prowadzenia zużywane są ogromne ilości energii elektrycznej. Nie jest to ani ekologiczne, ani przyjazne dla domowego budżetu rozwiązanie. Dlatego fotowoltaiczne panele stają się coraz popularniejsze na gruntach rolnych. Poza możliwością obniżenia kosztów gwarantują one również zwiększenie niezależności danego gospodarstwa, a także większą stabilizację kosztów produkcji.  

Powodzeniem mogą stać się…farmą fotowoltaiczną dla rolników, na której produkowana jest energia elektryczna. Wielu rolników decyduje się na takie „przebranżowienie” bądź też dzierżawę swojej ziemi jako gruntu pod ekologiczną elektrownię z uwagi na to, że dochody z upraw czy hodowli nigdy nie są pewne — natomiast kwoty pozyskiwane w roli prosumenta są stałe (bez względu np. na susze czy tropikalne upały destrukcyjne dla upraw).

Program Agroenergia 2021 – nowe zasady, możliwość rejestracji od 1.10.2021

Program Agroenergia gwarantuje dofinansowanie pod pewnymi warunkami, które należy spełnić. Przede wszystkim trzeba posiadać:

  • status osoby fizycznej – z prawem własności lub dzierżawy gospodarstwa rolnego — od co najmniej roku przed złożeniem wniosku;
  • status osoby prawnej – prowadzącej działalność rolniczą/gospodarczą w zakresie usług rolnych — również od co najmniej roku przed ubieganiem się o udział w programie;

*użytki rolne o łącznej powierzchni liczącej co najmniej 1 ha do 300 ha;

Program w 2021 roku podzielono na dwie części — w przypadku fotowoltaiki dla rolników istotna jest jednak jego pierwsza część. Dofinansowanie w jej ramach obejmuje również pompy ciepła oraz magazyny energii. Co istotne — nie można zacząć inwestycji przed przystąpieniem do programu — zawarcie umowy z wykonawcą, zakup instalacji i podzespołów muszą odbyć się po zakwalifikowaniu do dofinansowania. Z programem Agroenergia 2021 nie można również łączyć innych form dotowania (oprócz ulgi termomodernizacyjnej, którą można wykorzystać, jednak kwotę odliczaną od podatku należy obniżyć o kwotę dotacji). Agroenergia 2021 jest skierowana do rolników lub podmiotów rolniczych planujących budowę nowej instalacji — dofinansowania nie można zatem uzyskać na rozbudowę czy modernizację istniejącego już fotowoltaicznego systemu. Łączna moc takiej instalacji musi się mieścić w przedziale od 10 kW do 50 kW, fotowoltaika może być również połączona z pompą ciepła (jednakże instalację hybrydową można zakładać dopiero po pomyślnym przeprowadzeniu audytu energetycznego). Dofinansowanie jest natomiast udzielane w formie refundacji poniesionych przez inwestora kosztów.

Wnioski o dofinansowanie można składać od 1.10.2021 – aż do 30.09.2025. Można zatem zauważyć, iż korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest promowane — i to również w długofalowej perspektywie. To oczywiście tylko dodatkowy powód, dla którego warto zdecydować się na montaż fotowoltaicznych paneli na terenie gospodarstwa rolnego.

Wróć do wpisów
Kształt
Blog Background