Zadzwoń do nas (+48) 517 087 487
17 maja 2024

Magazyny energii coraz bardziej potrzebne polskiej energetyce

Magazyny energii coraz bardziej potrzebne polskiej energetyce

Źródła odnawialne są bardzo cenione, zwłaszcza że rośnie świadomość zmian ekologicznych i związanych z nimi problemów z pozyskiwaniem energii. Tradycyjne sposoby ingerujące negatywnie w środowisko naturalne odchodzą do lamusa, gdyż dziś zaczyna dominować czysta energia. Trzeba jednak gdzieś ją składować, do czego niezbędne są magazyny energii coraz bardziej potrzebne polskiej energetyce. Jakie rodzi to wyzwania?

Moc zainstalowana a moc dyspozycyjna

Źródeł odnawialnych w Krajowym Systemie Elektroenergetycznym (KSE) stale przybywa, co jest dobrą informacją, z drugiej strona ma to swoje gorsze strony, gdyż jednocześnie spada moc w jednostkach dyspozycyjnych. To pokazuje, że bez dużych magazynów energii do fotowoltaiki i innych systemów OZE nasz kraj będzie miał mnóstwo problemów w przyszłości. Jak zauważa Urząd Regulacji Energetyki (URE), mimo że stale wzrasta moc zainstalowana, zwłaszcza dzięki OZE, zaczyna brakować mocy dyspozycyjnej, co przekłada się negatywnie na stabilność pracy Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE). Wymusza to wdrażanie nowych rozwiązań rynkowych.

jamat instalacje fotowoltaiczne

Wyzwania – na jakie trzeba się przygotować?

Jak informuje URE, do 2036 roku planowane jest oddanie do użytku ponad 22 GW nowych mocy wytwórczych. Najwięcej mają wygenerować bloki gazowe (9,8 GW), morskie farmy wiatrowe (5,2 GW) i fotowoltaika (5,7 GW). Z drugiej strony z użytku zostanie wycofanych około 20 GW, produkowanych wcześniej przez bloki węgla kamiennego oraz brunatnego. Bilans ma być na plusie, lecz tylko do czasu, aż weźmiemy pod uwagę tzw. korekcyjne współczynniki dyspozycyjności. Są one oczywiście gorsze dla wiatru i słońca niż dla gazu. Oznacza to, że z planowanych 22 GW mocy, otrzymamy ledwie około 12,6 GW mocy dyspozycyjnych. 

Jak widzimy, przed Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi coraz większe problemy związane z bezpieczeństwem i bilansowaniem pracy. Wcześniej utrzymywano istniejące bloki węglowe oraz inwestowane w nowe jednostki opalane gazem, ale od niedawna zaczęto też skupiać się bardziej na magazynach energii. Przykładem niech będą zakontraktowane umowy na około 165 MW w ramach pięciu 17-letnich umów mocowych. Największy kontrakt pozyskał Columbus Energy (124 MW). Budowa wielkoskalowych bateryjnych magazynów sprzyja nie tylko polskiej gospodarce, bo ten trend staje się bardziej zauważalny w skali europejskiej oraz globalnej. 

Magazyny energii – dlaczego ich rola jest kluczowa?

Inwestycja w magazyny energii sprzyja rozwojowi gospodarce opartej na zielonej energii, która jest dostarczana regularnie, z uwzględnieniem jej cykliczności pomiędzy nadmiarem i niedoborem, co uzależnione może być na przykład od pogody czy pory dnia. Im większe wykorzystywane magazynów energii, tym szybsze przejście na bezemisyjną gospodarkę. Warto jednocześnie zauważyć, jak ogromną popularnością cieszą się elektrownie fotowoltaiczne w naszym kraju. Inwestują w nie osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa. To powoduje, że do sieci elektroenergetycznej przyłączonych jest już ponad milion użytkowników. Może to negatywnie wpływać na przeciążenie sieci, dlatego też rola wielkoskalowych magazynów energii jest tu niezwykle istotna, zwiększająca bezpieczeństwo energetyczne. Ma tu też znaczenie na przykład kompensacja mocy biernej, tak ważna w przypadku fotowoltaiki. 

Magazyny energii — rzut oka na istotne trudności

Warto jednocześnie mieć na uwadze, że sektor wielkoskalowych bateryjnych magazynów energii w Polsce zaczyna dopiero zaznaczać swoją obecność. Trzeba inwestować naprawdę duże środki w rozwój tej technologii. Jedna z kluczowych kwestii dotyczy kadr odpowiedzialnych za obsługę magazynów energii. Polska ma jednak dość duże doświadczenie w wielu projektach związanych z OZE, czego przykładem farmy PV czy wiatraki na lądzie, czy na morzu. Ta inżynierska wiedza na pewno przyda się podczas rozwoju oraz budowy wielkoskalowych magazynów energii. Jak zauważają eksperci, większe problemy czają się gdzie indziej, a mianowicie w kwestii dostępności magazynów. Ważne, aby mieć bliską współpracę z dostawcą tych technologii, na przykład z firmami ze Wschodu, jak China czy Korea, które produkują duże ilości magazynów. Nie inaczej jest z amerykańską Teslą. Niedawno otworzyła wielką fabrykę dla Mega Packów, takiej dokładnie technologii wielkoskalowych magazynów, jaka jest najbardziej potrzebna w Polsce. O wyzwaniu mówi się też w kontekście dostępności pierwiastków, które są niezbędne do rozwijania produkcji. 

Nie ma wątpliwości, że wraz z rozwojem odnawialnych źródeł energii pojawiają się inne problemy, które jednak można pokonać, jak chociażby w przypadku omawianego tematu – za pomocą budowy magazynów energii. Owe trudności więc nie powinny zrażać, zwłaszcza te osoby, które chcą zainwestować we własne ogniwa. Dla mieszkańców Górnego Śląska polecamy zwłaszcza firmę jamat.pl, które oferuje panele fotowoltaiczne w Bielsku Białej. Dostępna jest kompleksowa usługa, a więc sprzedaż i montaż fotowoltaiki Bielsko. Firma oferuje też pompy ciepła, magazyny energii i klimatyzację.

Dlaczego magazyny energii są coraz bardziej potrzebne w polskiej energetyce?

Magazyny energii stają się kluczowe w polskim systemie energetycznym ze względu na rosnącą liczbę źródeł energii odnawialnej, takich jak fotowoltaika i wiatraki. Te źródła są niestabilne – ich produkcja energii zależy od warunków pogodowych, co może prowadzić do nierówności między produkcją a zapotrzebowaniem na energię. Magazyny energii pozwalają na składowanie nadwyżek energii produkowanej w okresach dużego nasłonecznienia lub silnego wiatru, a następnie wykorzystanie tej energii w czasie niedoborów.

Jakie są główne wyzwania związane z rozbudową magazynów energii w Polsce?

Jednym z głównych wyzwań jest różnica między mocą zainstalowaną a mocą dyspozycyjną, co oznacza, że realna możliwość wykorzystania energii jest niższa niż teoretyczna moc instalacji. Ponadto, Polska stoi przed wyzwaniem wymiany starych jednostek energetycznych na nowe, bardziej ekologiczne rozwiązania, co wymaga dużych inwestycji i nowoczesnej infrastruktury. Istnieje także problem dostępności odpowiednich technologii i surowców niezbędnych do produkcji składników magazynów energii, takich jak baterie.

Jakie korzyści płyną z inwestycji w magazyny energii?

Inwestycje w magazyny energii przyczyniają się do stabilizacji krajowego systemu elektroenergetycznego przez zarządzanie przepływem energii i zmniejszenie przeciążeń sieci. Pozwalają one na pełniejsze wykorzystanie energii odnawialnej, co sprzyja redukcji emisji szkodliwych gazów i przyspiesza przejście na gospodarkę niskoemisyjną. Dodatkowo, poprawiają bezpieczeństwo energetyczne i umożliwiają bardziej efektywne zarządzanie zasobami energetycznymi, nawet w przypadku awarii lub innych nieprzewidzianych zdarzeń.

Wróć do wpisów
Kształt
Blog Background