Zadzwoń do nas (+48) 517 087 487
17 listopada 2022

Mrożenie cen prądu a fotowoltaika

Mrożenie cen prądu a fotowoltaika

Dnia 18 października 2022 w życie weszła ustawa, wedle której odbiorcy energii elektrycznej będą w 2023 roku chronieni przed wzrostem cen – poprzez wprowadzenie maksymalnej, nieprzekraczalnej ceny za energię elektryczną.

W grupie znajdą się zarówno przedsiębiorcy średni oraz mikro przedsiębiorcy, placówki użytkowane publicznie. Jak przedstawiają się wartości limitów, do osiągnięcia których cena energii elektrycznej będzie zamrożona?

    • dla wszystkich gospodarstw domowych będzie do 2000 kWh/rok
    • dla gospodarstw, w których są osoby z orzeczeniem o niepełnosprawności – do 2600 kWh/rok
    • dla gospodarstw legitymujących się Kartą Dużej Rodziny oraz gospodarstw z profilem rolniczym działalności – do 3000 kWh/rok

Aby skorzystać z tych zwiększonych limitów należy oczywiście przedłożyć stosowne oświadczenie – jest na to czas aż do 30 czerwca przyszłego roku. Oprócz oświadczenia konieczne jest załączenie kopii niezbędnych dokumentów potwierdzających niepełnosprawność/działalność rolniczą/posiadanie karty dużej rodziny.

Dodatkowa pomoc a fotowoltaika

Dla regularnych gospodarstw domowych zaplanowano dodatkową pomoc także jeżeli przekroczą próg zużycia wynoszący 2000 kWh w ciągu roku. Z kolei w przypadku gospodarstw, w których źródłem ogrzewania jest energia elektryczna (zasilająca np. pompy ciepła czy ogrzewanie podłogowe) oferowany będzie dodatek elektryczny. Aby go uzyskać konieczne będzie rzecz jasna spełnienie określonego warunku – źródło ogrzewania będzie musiało być zgłoszone CEEB. Maksymalnie uzyskać można 1500 zł (jeśli roczne zużycie przekracza 5 MWh).

Co natomiast z osobami, które korzystają z energii elektrycznej produkowanej przez instalację fotowoltaiczną? Tutaj Ministerstwo Klimatu i Środowiska wystosowało dodatkowe wyjaśnienie. Dla prosumentów, którzy rozliczają się w oparciu o net-billing próg zużycia będzie wyrażał się poprzez wartość całkowitej ilości pobranej z sieci energii. Przekroczenie tego progu będzie oznaczało, że energia będzie mogła być zakupiona po cenie gwarantowanej, wynoszącej 693zł/MWh. W przypadku prosumentów rozliczających się na starych zasadach net-meteringu cena gwarantowana będzie ustalana po rozliczeniu stosunku ilości energii wyprodukowanej do pobranej z sieci. Jeśli różnica przekroczy 2 MWh (więcej energii będzie pobrane niż wyprodukowane), wówczas prosument powyżej tego progu także będzie objęty stawką 693 zł/MWh.

Niezależnie zatem od tego, jak dynamicznie zmienia się sytuacja na rynku energii – można zauważyć, że inwestowanie w OZE jest przyszłościowe. Zarówno z ekologicznych, jak i ekonomicznych przyczyn.

Pamiętaj, iż na naszej stronie zawsze możesz zmierzyć dobór instalacji fotowoltaicznej, która pozwoli Ci uniknąć dużych rachunków za energię.

Wróć do wpisów
Kształt
Blog Background