Image

Fotowoltaika dla prosumentów dawniej...

Do tej pory posiadacze instalacji fotowoltaicznych rozliczali się na podstawie systemu opustów, mogli przechowywać w sieci na własny użytek niewykorzystane kWh energii - czy to w 70 czy w 80 procentach (w zależności od wielkości instalacji - większą część energii można było odzyskać przy panelach o mocy do 10 KWp). Taka forma sprawdzała się w miesiącach, w których uzysk energii był znikomy przez warunki pogodowe..

..i obecnie

Od 1 kwietnia zaszły istotne zmiany i prosumenci - czyli osoby wytwarzające energię na własny użytek - są rozliczani wedle innego wzorca. Net - billing, bo o nim mowa, pozwala na rozliczanie
energii elektrycznej wedle taryfikatora. Posiadacze systemu fotowoltaicznego nie mają już możliwości odzyskania magazynowanej energii z sieci, ale mogą oni sprzedać swoje nadwyżki (po cenie średniej hurtowej) i odkupić brakującą energię (np. w zimowych miesiącach, ale po cenie detalicznej). Jaka jest zaleta takiego rozwiązania? Kwota, którą trzeba będzie zapłacić za energię z sieci będzie pomniejszana o wartość tego, ile wyniosła nadwyżka. W dalszym ciągu posiadanie paneli fotowoltaicznych będzie więc opłacalne. Co więcej - zwrot wydatków na taką instalację będzie się miał szansę zwrócić szybciej - zwłaszcza w dobie rosnących cen energii ze źródeł nieodnawialnych.

Kolejne zmiany i kogo dotyczą

Bardzo istotną zmianą, którą wprowadziły nowe regulacje jest to, że rozliczać będzie się można w trybie rocznym. Dodatkowo dostęp do korzystania z net - billingu rozszerza grono beneficjentów nie tylko na prosumentów indywidualnych. Do tej grupy dodani zostali prosumenci zbiorowi - czyli osoby będące posiadaczami mieszkań w budynkach wielorodzinnych lub blokach. Inną grupę stanowią wirtualni prosumenci - czyli wszyscy ci, którzy kupili prawa do energii produkowanej w danym źródle energii. Aktualne pozostają też wszelkie dofinansowania, które można uzyskać na zainstalowanie systemu fotowoltaicznego.

Co ważne wedle modyfikacji wprowadzonych po 1 kwietnia podatek VAT i inne opłaty nie są naliczane od energii wprowadzanej do sieci. Trzeba jednak pamiętać, że już do kupowanej energii zostaną one częściowo doliczone (chodzi m.in. o akcyzę, VAT, koszty dystrybucji, opłatę kogeneracyjną, podatek od odnawialnych źródeł energii).

Wszelkie zmiany, o których mowa powyżej wprowadzane są stopniowo - dlatego też dopiero od 30 czerwca nastąpi całkowite przejście na net-billing dla następujących użytkowników:
    • osób, które zdecydowały się na montaż całej instalacji fotowoltaicznej już po 31 marca 2022;
    • osób, które po 31 marca 2022 postanowiły rozbudować instalację do mocy przekraczającej 50 kW;

Modyfikacje definitywnie nie należą do kosmetycznych i sporo zmieniają w sposobie wykorzystywania OZE. Niemniej jednak inwestycja w fotowoltaikę pozostaje przyszłościowa i opłacalna. Warto samodzielnie sprawdzić, ile można zaoszczędzić rezygnując z korzystania z nieodnawialnych źródeł energii - czy to częściowo czy to całościowo. Dodatkowym atutem jest to, że można przysłużyć się środowisku naturalnemu.