Image

Inwestycja w instalację fotowoltaiczną nakłada na jej właścicieli pewne obowiązki. Jednym z nich pozostaje regularne przeprowadzanie pomiarów elektrycznych – wyznaczone przez przepisy Prawa Budowlanego. Każdy właściciel posesji powinien także pamiętać o cyklicznych przeglądach instalacji elektrycznych – w celu uniknięcia kosztownych w skutkach awarii. Pomiary podczas użytkowania w/w instalacji należy przeprowadzać raz na 5 lat.

Podstawowe pomiary mają za zadanie zweryfikować ogólną sprawność instalacji. Kolejne kroki podejmowane są jedynie w przypadku wykrycia nieprawidłowości. W ramach odpowiedzi na rosnące oczekiwania naszych Klientów dodaliśmy do katalogu specjalizacji także usługę pomiaru instalacji fotowoltaicznych oraz pomiaru instalacji elektrycznych.

Korzystamy z kompleksowych metod oraz profesjonalnych narzędzi, aby zapewnić rzetelne rezultaty -  to od nich zależy bowiem bezpieczeństwo użytkowników. Badane jest m.in. napięcie w poszczególnych obwodach, skuteczność pracy falownika, stopień oporu uziemienia, obraz termowizyjny paneli. A w przypadku instalacji elektrycznych – np. ich rezystancja, ale też skuteczność ochrony przeciwpożarowej. Kluczowe za każdym razem pozostaje wczesne wykrycie nieprawidłowości.