Zadzwoń do nas (+48) 517 087 487
16 stycznia 2023

Dofinansowanie do OZE 2023 – część I

Dofinansowanie do OZE 2023 – część I

Program „Czyste Powietrze”

Sztandarowy program „Czyste Powietrze” – kolejna edycja
Zarówno przeprowadzanie termomodernizacji, jak również wymiana nierentownych i nieekologicznych źródeł ciepła to główne cele tego ogólnopolskiego programu dopłat. W tym roku, począwszy od 3 stycznia można starać się o dotację z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:
    • do 66 tysięcy złotych – dla podstawowego poziomu dofinansowania – gdzie obok demontażu źródła ciepła na paliwo stałe oraz montażu pompy ciepła zainstalowane będą również panele PV, wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła, a budynek zostanie ocieplony (elementy do modernizacji można dopasować do potrzeb);
    • do 99 tysięcy – dla podwyższonego poziomu – w którym obok pompy ciepła (powietrznej lub gruntowej), instalacji fotowoltaicznej, dopuszcza się także montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania;
    • do 135 tysięcy dla najwyższego poziomu – kompleksowa termomodernizacja wraz z instalacją paneli fotowoltaicznych, pompy ciepła, ocieplania budynku;
    • Każdorazowo kwota dofinansowania obejmuje również koszty dokumentacji oraz audytu całego procesu.

W ramach programu „Czyste Powietrze” można się starać także o dofinansowanie do mikro-instalacji fotowoltaicznej w wysokości 6 tysięcy złotych – przy wymianie nieefektywnego pieca na paliwo stałe. Kwota ta wynosi 50% kosztów montażu takiej instalacji, której maksymalna moc może wynosić od 2-10 kWp. Aby skorzystać z tego rodzaju dotacji trzeba spełnić warunek konieczny – zastąpić źródło ciepła (tzw. kopciucha) nowym. Program umożliwia także uzyskanie dofinansowania na pompę ciepła, które wynosić może nawet 19 400 zł i obejmuje zakup powietrznej pompy ciepła oraz dokumentację procesu. Fotowoltaika i pompa ciepła to swoisty „ekologiczny pakiet” – pompa pracuje w oparciu o prąd wytwarzany przez instalację z paneli słonecznych. Można zatem uzyskać (do pewnego stopnia) energetyczną niezależność.

„Mój Prąd 4.0” – odsłona 2023

Pierwsza edycja tego programu została ogłoszona w 2019 roku. Od tego czasu naprawdę wielu beneficjentów – osób fizycznych – skorzystało z możliwości uzyskania dotacji na montaż fotowoltaiki, a w ostatnich latach również na zakup magazynów energii – umożliwiających korzystanie z nadwyżek wyprodukowanych przez instalację. Program spełnia swój cel – zwiększenie udziału fotowoltaiki w produkcji energii elektrycznej – i obecnie kontynuowana jest jego 4 odsłona. W jej ramach poza instalacją fotowoltaiczną wsparcie obejmuje także magazyny ciepła, magazyny energii oraz systemy do zarządzania energią w gospodarstwie domowym.

Nabór wniosków przedłużono z 15.04.2022 do 31.03.2023 roku – zwiększono również kwotę dotacji. Ubiegając się o dofinansowanie w ramach „Mój Prąd 4.0” można uzyskać:
    • do 6 tysięcy – przy zakupie samej instalacji PV;
    • do 26 tysięcy – przy zakupie instalacji PV, magazynu energii oraz systemu zarządzania energią;
    • do 31 tysięcy – przy kupnie instalacji PV, magazynu energii, systemu zarządzania energią oraz pompy ciepła;

Obecnie zakup magazynu energii jest niezwykle popularnym rozwiązaniem ze względu na wdrożoną w roku 2021 zmianę w zakresie rozliczeń. O dotację można się ubiegać jedynie wówczas, gdy prosument korzysta z nowego systemu rozliczeń opartego o net-billing. Dofinansowanie jest udzielane wówczas, gdy projekt został już zrealizowany, a całość instalacji podłączono do sieci OSD (Operator Systemu Dystrybucyjnego). W sytuacji, gdy wnioskodawcy otrzymali już dotację w ubiegłym roku – automatycznie przeliczone zostaną koszty, a różnica wypłacona na korzyść beneficjenta.

Dofinansowanie do pompy ciepła 2023

Kolejnym programem, który ma propagować korzystanie z OZE pozostaje „Moje Ciepło”. Program ten pozwala uzyskać kwotę dofinansowania na zakup oraz instalację pompy ciepła. Jest skierowany do właścicieli lub współwłaścicieli budynków jednorodzinnych o podwyższonej klasie energetycznej. Maksymalna kwota, którą można uzyskać to od 30 – 45 % poniesionych kosztów kwalifikowanych, ale poniżej 21 tysięcy złotych. Zależy to od rodzaju pompy – modele gruntowe są droższe niż warianty powietrzne. Wnioski można składać do końca 2026 roku lub do momentu, w którym pula dedykowanych środków zostanie wykorzystana.

Ulga termomodernizacyjna a instalacja PV

Możliwość odliczenia od podatku kosztów związanych z termomodernizacją jest zagwarantowana podatnikom opłacającym podatek PIT od roku 2019. Co roku z tej ulgi korzysta sporo osób – limit odliczenia wynosi aż 53 tysiące złotych. Dodatkowo można odliczać tę kwotę od dochodu przez 6 lat dopóty, dopóki całość wydatków poniesionych na instalację PV się nie zwróci. Aby móc skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej w 2023 roku trzeba być właścicielem lub współwłaścicielem budynku, który jest budynkiem jednorodzinnym oraz mieszkalnym (dopuszczalne są też bliźniaki – o ile nie ma w nim większej ilości lokali). Dodatkowo budynek musi być w pełni wykończony oraz użytkowany – ulga nie przysługuje na instalacje na domach, które są dopiero w budowie. Co ważne, ulgę termomodernizacyjną można odliczyć także wówczas, gdy wcześniej wykorzystane zostały inne formy wsparcia (np. program „Mój Prąd”). Trzeba się jedynie upewnić, że odliczana kwota nie pochodzi z dotacji.

Podsumowując – w 2023 roku nadal promowane są odnawialne źródła energii. Obok osób fizycznych z dofinansowań i ulg mogą korzystać także inne podmioty. O tym, jak przedstawia się sytuacja w takich przypadkach – w kolejnej części.

Wróć do wpisów
Kształt
Blog Background