Zadzwoń do nas (+48) 517 087 487

Program Czyste Powietrze

Program skierowany dla osób fizycznych, będących właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego.

dotacje do fotowoltaiki

Okres trwania

2018- 2029

Nabór wniosków

do 31 grudnia 2027 w trybie ciagłym

Produkty OZE podlegające dofinansowaniu

Panele fotowoltaiczne, Pompy ciepła

Wysokość dofinansowania

do 136 000 zł

usługi termomodernizacyjne

Dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze

Program Czyste Powietrze wspiera inwestycje w wymianę źródeł ciepła w domach oraz ich termomodernizację. Dokonując tych zmian można starać się także o dotację na fotowoltaikę.

Program pozwala uzyskać dofinansowanie m.in. na:

 • audyt energetyczny,
 • pompy ciepła powietrze/woda,
 • pompy ciepła powietrze/powietrze,
 • gruntowe pompy ciepła,
 • kotły gazowe i olejowe,
 • kotły na paliwo stałe (zagazowujące drewno lub na pellet drzewny),
 • wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła,
 • mikroinstalacje fotowoltaiczną,
 • instalację centralnego ogrzewania oraz instalację ciepłej wody użytkowej,
 • ogrzewanie elektryczne,
 • podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem,
 • ocieplenie przegród budowalnych oraz na stolarkę okienną i drzwiową.

Kto może skorzystać z Programu Czyste Powietrze?

Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. Roczny dochód starającego się o dotacje nie może przekraczać kwoty 135 000 zł.

Ubiegający się o dotacje na wymianę pieców i termomodernizację zostali podzieleni na trzy grupy.

Grupa 1

O dofinansowanie w ramach pierwszej grupy mogą ubiegać się osoby, których roczny dochód wykazany w ostatnim zeznaniu podatkowym nie przekroczył 135 tys. zł (wcześniej 100 tys. zł).

 

1.Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

 

Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

a) bez kompleksowej termomodernizacji: 35 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
b) z kompleksową termomodernizacją: 60 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
Maksymalna kwota dotacji (z mikroinstalacją fotowoltaiczną)
a) bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)
b) z kompleksową termomodernizacją: 66 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Grupa 2

Do tej grupy zaliczają osoby, których dochód w gospodarstwie wieloosobowym nie przekracza 1894 zł netto (wcześniej 1564 zł netto) na osobę oraz 2651 zł (wcześniej 2189 zł) netto na osobę w gospodarstwie jednoosobowym.

1.Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

a) bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

b) z kompleksową termomodernizacją: 90 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Maksymalna kwota dotacji (z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

a) bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

b) z kompleksową termomodernizacją: 99 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

2. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.

Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

a) bez kompleksowej termomodernizacji: 32 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

b) z kompleksową termomodernizacją: 72 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Maksymalna kwota dotacji (z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

a) bez kompleksowej termomodernizacji: 41 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

b) z kompleksową termomodernizacją: 81 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

3. Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.

Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

a) bez kompleksowej termomodernizacji: 25 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

b) z kompleksową termomodernizacją: 48 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Grupa 3

Trzecia grupa uwzględnia osoby fizyczne których dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, nie przekracza kwoty:

1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Innym kryterium jest ustalone prawo do zasiłku (stałego, okresowego, rodzinnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego), który musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie.

1.Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u.

Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

a) bez kompleksowej termomodernizacji: 70 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

b) z kompleksową termomodernizacją: 120 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Maksymalna kwota dotacji (z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

a) bez kompleksowej termomodernizacji: 79 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

b) z kompleksową termomodernizacją: 135 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

2. Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż innego źródła ciepła niż pompa ciepła.

Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

a) bez kompleksowej termomodernizacji: 50 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

b) z kompleksową termomodernizacją: 100 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

Maksymalna kwota dotacji (z mikroinstalacją fotowoltaiczną)

a) bez kompleksowej termomodernizacji: 59 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

b) z kompleksową termomodernizacją: 115 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł

3. Na przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące np. inwestycję w mechaniczną wentylację czy ocieplenie.

Maksymalna kwota dotacji (bez mikroinstalacji fotowoltaicznej)

a) bez kompleksowej termomodernizacji: 40 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

b) z kompleksową termomodernizacją: 70 000 zł (dodatkowo audyt energetyczny: 1 200 zł)

przydomowe turbiny wiatrowe
pompy ciepła bielsko

Jak prawidłowo złożyć wniosek i uzyskać dofinansowanie?

Wniosek należy składać w odpowiednim wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (FOŚiGW), obejmującym obszar, na którym znajduje się budynek lub lokal mieszkalny. Aktualnie obowiązujące formularze wniosków wraz z załącznikami oraz instrukcją wypełniania są dostępne na stronach internetowych WFOŚiGW lub w serwisie gov.pl.

Wnioski o dofinansowanie w programie „Czyste Powietrze” składa się w formie elektronicznej. Osoba składająca wniosek drogą elektroniczną musi także wydrukować i podpisać wniosek, a następnie dostarczyć go w formie papierowej wraz z załącznikami do odpowiedniego WFOŚiGW. W sytuacji, gdy złożenie wniosku drogą elektroniczną nie jest możliwe, dopuszczalne jest złożenie wniosku w formie papierowej.

Chcesz skorzystać z dofinansowania w ramach Programu Czyste Powietrze?

Kompleksowo doradzamy i wspieramy w procesie składania wniosków!

jamat fotowoltaika

Skorzystaj z naszego wsparcia w uzyskaniu dotacji

Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu pomożemy Ci uzyskać maksymalne środki z dotacji do fotowoltaiki i termomodernizacji

pompy ciepła bielsko
Krok 1

Dobieramy program dotacji

Analizujemy, który program jest najbardziej korzystny dla Twojej inwestycji

01
pompy ciepła bielsko
Krok 2

Wypełniamy i składamy wnioski

Zajmiemy się przygotowaniem odpowiednich pism, aby wyręczyć Cię z dodatkowej pracy

02
pompy ciepła bielsko
Krok 3

Monitorujemy proces przyznawania dotacji

Na bieżąco śledzimy postępowanie odnośnie Twojego wniosku

03
Kształt