Zadzwoń do nas (+48) 517 087 487

Polityka prywatności

Ogólna klauzula informacyjna

Zgodnie Rozporządzenie, Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.).– dalej RODO − informujemy, że:

 1. Administrator danych osobowych

JAMAT- JAKUB KASPEREK GRZEGORZ WALKÓW SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Polance Wielkiej, ul. Jodłowa 21, 32-607 Polanka Wielka, Polska oraz JAMAT GRUOP sp. z o.o. z siedzibą w Polance Wielkiej, ul. Jodłowa 21, 32-607 Polanka Wielka, Polska NIP: 5492465858 REGON 521010239 KRS 0000948187

jesteśmy Administratorem Twoich danych osobowych.

 1. Inspektor Ochrony Danych

Nie wyznaczono Inspektora Ochrony Danych z uwagi na brak obowiązku prawnego. W razie chęci uzyskania dodatkowych informacji w zakresie przetwarzania danych osobowych możesz się skontaktować przez adres e-mailowy rodo@jamat.pl lub pisemnie na adres naszej siedziby, wskazany w pkt I.

 1. Cele i podstawy przetwarzania

Określono cele przetwarzania Twoich danych. Jako administrator będziemy przetwarzać Twoje dane:

 1. w celu realizacji zapytania ofertowego kierowanego przez Ciebie, oraz ewentualnej realizacji zamówienia, na podstawie Twojej zgody (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a RODO):

W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wycofania zgody na przetwarzanie Twoich danych osobowych, ale cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

 1. W celu zawarcia umowy o przygotowanie oferty lub realizację oferty na podstawie Twojego zainteresowania naszą ofertą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 2. w celu wykonania i na podstawie umowy, gdy ją zawarliśmy (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b RODO);
 3. w celach doboru usług do potrzeb naszych klientów, ogólnej optymalizacji naszych produktów, optymalizacji procesów obsługi, budowania wiedzy o naszych klientach, analizy finansowej naszej spółki itp., będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 4. w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów (art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 5. w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 6. w celu badania satysfakcji klientów będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu określania jakości naszej obsługi oraz poziomu zadowolenia naszych klientów z produktów i usług (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
 7. w celu oferowania Ci przez nas produktów i usług bezpośrednio (marketing bezpośredni), w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO);- o ile wyraziłeś w tym zakresie zgodę;
 8. w celu oferowania Ci bezpośrednio (marketing bezpośredni) produktów i usług firm z nami współpracujących (naszych partnerów), np. w formie kuponów rabatowych, w tym dobierania ich pod kątem Twoich potrzeb, czyli profilowania, będącego realizacją prawnie uzasadnionego w tym interesu naszego i naszych partnerów (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f RODO); – o ile wyraziłeś w tym zakresie zgodę;
 9. Prawo do sprzeciwu
 1. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych opisanych powyżej. Przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że będziemy w stanie wykazać, że w stosunku do Twoich danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Twoich interesów, praw i wolności lub Twoje dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 2. W każdej chwili przysługuje Ci prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Twoich danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego. Jeżeli skorzystasz z tego prawa – zaprzestaniemy przetwarzania danych w tym celu.
 3. Okres przechowywania danych
 1. Twoje dane osobowe wynikające z zawartej umowy będą przetwarzane przez okres, w którym mogą ujawnić się roszczenia związane z tą umową, czyli przez 5 lat od końca roku, w którym wygasła umowa, w tym 5 lat to najdłuższy możliwy okres przedawnienia roszczeń z reklamacji, które samodzielnie Państwo wybrali. Dodatkowy rok jest na wypadek roszczeń zgłoszonych w ostatniej chwili i problemów z doręczeniem, a liczenie od końca roku służy określeniu jednej daty usunięcia danych dla umów kończących się w danym roku.
 2. Jeżeli nie dojdzie do zawarcia umowy w ciągu 30 dni od złożenia Ci przez nas oferty, Twoje dane osobowe związane z rozmowami o tej umowie zostaną niezwłocznie usunięte z wyjątkiem danych potrzebnych do marketingu bezpośredniego( o ile wyraziłeś na to zgodę).
 3. Dane przetwarzane dla potrzeb marketingu bezpośredniego naszych produktów i usług możemy przetwarzać do czasu, aż zgłosisz sprzeciw względem ich przetwarzania w tym celu lub ustalimy, że się zdezaktualizowały.
 4. Odbiorcy danych

Twoje dane osobowe mogą zostać ujawnione: podmiotom z naszej grupy kapitałowej; naszym partnerom, czyli firmom, z którymi współpracujemy łącząc produkty lub usługi. Przykładem grup odbiorców jest firma kurierska mogąca pośredniczyć w dostarczeniu usług, biuro księgowe posiadające fakturę, .

Do Twoich danych mogą też mieć dostęp nasi podwykonawcy (podmioty przetwarzające), np. firmy księgowe, prawnicze, informatyczne, likwidatorzy szkód, wykonawcy usług w ramach likwidacji szkód, agencje marketingowe, firmy podwykonawcze realizujące usługi reklamacji i naprawy (o ile takie będą zlecane) – tylko na podstawie wyrażonej zgody i w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub działań na które uzyskano zgodę.

Usługodawcy ci, mogą przetwarzać dane użytkowników na nasze zlecenie wyłącznie na określonych warunkach. Jeżeli pracują oni dla nas jako podmioty przetwarzające, uzyskują dostęp do danych użytkownika wyłącznie w zakresie i na okres, jaki jest niezbędny w celu realizacji określonej usługi.

 1. Prawa osób, których dane dotyczą:

Zgodnie z RODO, przysługuje Ci:

 1. prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
 2. prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych;
 3. prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
 4. prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
 5. prawo do przenoszenia danych;
 6. prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 7. Informacja o wymogu/dobrowolności podania danych

Podanie danych ma charakter dobrowolny ale stanowi warunek zawarcia umowy .

 1.  Zautomatyzowane podejmowanie decyzji

W procesie realizacji umowy nie podejmujemy decyzji w oparciu o analizy w sposób zautomatyzowany, z uwzględnieniem profilowania, w oparciu o dane. Żadne decyzje nie są podejmowane automatycznie w oparciu np. o modele scoringowe/analizy statystyczne/metody oceny ryzyka itp.

Nie uzyskujemy danych osobowych polegające na wykorzystaniu twoich cech, w szczególności do analizy lub prognozy aspektów dotyczących Twoich efektów pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Wykorzystywanie plików cookies oraz podobnych technologii

Serwis, poprzez stronę internetową www.jamat.pl umożliwia gromadzenie informacji o użytkowniku za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii, których korzystanie najczęściej wiąże się z zainstalowaniem tego narzędzia na urządzeniu użytkownika (komputer, smartfon, itd.). Wykorzystuje się te informacje do zapamiętywania decyzji użytkownika (wybór czcionki, kontrastu, akceptacja polityki), utrzymania sesji użytkownika (np. po zalogowaniu), zapamiętania hasła (za zgodą), gromadzenia informacji o urządzeniu użytkownika oraz jego wizycie służące do zapewnienia bezpieczeństwa, ale także analizy wizyt i dostosowania treści.

Informacje pozyskane za pośrednictwem cookies oraz podobnych technologii nie są łączone z innymi danymi użytkowników Serwisu, nie służą też do ich identyfikacji przez Administratora.

Użytkownik ma możliwość ustawić w przeglądarce blokowanie określonych rodzajów cookies i innych technologii, poprzez określenie na przykład, że dozwolone będą tylko i wyłącznie te, które są niezbędne do poprawnego wyświetlenia strony. Domyślnie większość przeglądarek dopuszcza stosowanie wszystkich cookies, jednak użytkownik ma możliwość zmiany tych ustawień w dowolnym momencie, może także usunąć zainstalowane już pliki cookies. Każda z przeglądarek umożliwia takie działanie poprzez jedną z dostępnych w ustawieniach lub preferencjach opcji.

Użytkownik ma także możliwość korzystać ze strony w tzw. trybie incognito, który blokuje możliwość gromadzenia danych o jego wizycie.

Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień przeglądarki, tzn. z domyślnym akceptowaniem plików cookies i podobnych technologii oznacza zgodę na ich wykorzystanie do określonych powyżej celów. Administrator nie wykorzystuje uzyskanych informacji do celów marketingowych.

Regulamin i zasady korzystania ze strony i serwisu jamat.pl

Niniejszy regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, a przedmiotem jego regulacji są zasady funkcjonowania oraz warunki korzystania ze strony interenowej i serwisu internetowego jamat.pl, znajdującego się pod adresem internetowym https://jamat.pl, który przeznaczony jest dla Użytkowników zainteresowanych wykonaniem instalacji fotowoltaicznej.

I. DEFINICJE UŻYTE W NINIEJSZYM REGULAMINIE

Administrator, JAMAT- JAKUB KASPEREK GRZEGORZ WALKÓW SPÓŁKA CYWILNA z siedzibą w Polance Wielkiej, ul. Jodłowa 21, 32-607 Polanka Wielka, Polska NIP 5492459036 REGON 386314943, oraz JAMAT GRUOP sp. z o.o. z siedzibą w Polance Wielkiej, ul. Jodłowa 21, 32-607 Polanka Wielka, Polska NIP: 5492465858 REGON 521010239 KRS 0000948187

jamat.pl, Serwis, strona – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem internetowym https://jamat.pl, umożliwiająca wysyłać zapytania ofertowe w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, instalacji elektrycznych, stacji do ładowania pojazdów, mat grzewczych lub magazynów energii.

Użytkownik – osoba fizyczna, prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej korzystająca z Serwisu lub strony;

Rejestracja – procedura, w ramach której Użytkownik podaje swoje dane osobowe oraz kontaktowe w formularzu rejestracyjnym i otrzymuje pełny dostęp do usług w określonym i ustalonym zakresie;

Pytający – składający Zapytanie Użytkownik Serwisu

Zapytanie (Lead) – zapytanie ofertowe złożone w Serwisie przez Pytającego, celem jego uzyskanie informacji w zakresie oferowanych usług;

Instalator (Dostawca)–przedsiębiorca mogący dostarczyć usługę lub produkt, do którego Pytający lub Zarejestrowany Użytkownik przesyła Zapytanie;

Przesłanie Leada – przekazanie Instalatorowi będącemu wykonawcą, danych kontaktowych wskazanych w Regulaminie, podanych przez Pytającego, który złożył zapytanie.

Oferta handlowa – oferta w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, przedstawiona w odpowiedzi na Zapytanie, którą Dostawca przesyła Pytającemu.

Umowa – umowa zawarta pomiędzy Instalatorem (Dostawcą) i Użytkownikiem, na mocy której:

– Dostawca (Instalator) zobowiązuje się do świadczenia na rzecz Pytającego usług poszukiwania rozwiązań w zakresie montażu paneli fotowoltaicznych, pomp ciepła, instalacji elektrycznych, stacji do ładowania pojazdów, mat grzewczych lub magazynów energii. Kontaktowanie się w celu pozyskania informacji niezbędnych w procesie realizacji zapytania, w tym przesyłania i prezentowania ofert spełniających wymagania na złożone Zapytanie oraz umożliwienia oceny i wyrażenia opinii na temat sposobu i zakresu realizacji Zlecenia;

b) świadczenie na rzecz Pytającego lub Zamawiającego poszukiwania potencjalnych rozwiązań w zakresie montażu określonych urządzeń spełniających potrzeby Pytającego/Zamawiającego; W tym komunikowania się z nim, wsparcia i doradztwo konsultantów Administratora (za pośrednictwem Serwisu, mailowo oraz telefonicznie) w zakresie prezentacji oferty usług i produktów

Opłata – należna Instalatorowi/Dostawy określona w umowie opłata od Pytającego/Zamawiającego;

Formularz – formularz zapytania ofertowego, za pomocą którego Pytający składa Zapytanie.

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Regulamin określa prawa i obowiązki osób fizycznych, prawnych oraz jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej, korzystających z serwisu, a także prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora.
 2. Obowiązkiem każdego korzystającego z serwisu jest rzetelne zapoznanie się z Regulaminem i Polityką prowadzona przez Przedsiębiorcę w zakresie realizowanej umowy.
 3. Każdy Użytkownik z chwilą akceptacji Regulaminu oświadcza, że zapoznał się z jego treścią i wyraża zgodę na jego warunki.

III. PRZESYŁANIE ZAPYTANIA (LEADY)

 1. Zapytania mogą być składane przez osoby fizyczne, prawne oraz jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej. Pytający dla złożenia Zapytania nie musi dokonywać rejestracji Konta Użytkownika.
 2. Pytający może przygotować i wysłać Zapytanie przy pomocy umieszczonego na stronach Serwisu Formularza zapytania ofertowego.
 3. Z chwilą potwierdzenia akceptacji Regulaminu i wysłania wypełnionego Formularza zapytania Ofertowego pomiędzy Pytającym a Administratorem zostaje zawarta Umowa.
 4. W celu prawidłowego wypełnienia Formularza należy uzupełnić znajdujące się w nim pola, w tym takie dane do kontaktu jak imię, nazwisko, adres e-mail oraz numer telefonu.
 5. Administrator jest uprawniony do weryfikacji prawdziwości, kompletności lub uzupełnienia po uzgodnieniu z Pytającym informacji podanych przez Pytającego w Formularzu. W tym celu Administrator może skontaktować się z Pytającym telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej.

IV. REJESTRACJA UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik chcący korzystać z pełnej funkcjonalności Serwisu, a w szczególności z Przesyłania Leadów, musi się zarejestrować oraz zalogować do Serwisu. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna dla wszystkich Użytkowników.
 2. Rejestracja odbywa się na stronach Serwisu i wymaga podania danych wymaganych w formularzu rejestracyjnym, w tym takich danych osobowych jak imię i nazwisko, nazwa działalności, adres e-mail, telefon kontaktowy, adres oraz hasło.
 3. W trakcie rejestracji Użytkownik określa swój identyfikator (e-mail będący loginem) i hasło, które służyć będą do jego identyfikacji w Serwisie.
 4. Zarejestrowany i zalogowany Użytkownik może edytować i poprawiać swoje dane.
 5. Jedna osoba fizyczna, prawna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej może mieć zarejestrowane najwyżej jedno Konto w Serwisie.
 6. Konta nie wolno odsprzedawać ani udostępniać osobom trzecim.

V. PRZEKAZANIE LEADÓW

 1. Dane Pytającego, który złożył Zapytanie, udostępniane są wyłącznie Administratorowi i jego pracownikom lub podmiotom świadczącym mu bezpośrednie usługi w zakresie obsługi niezbędnej do realizacji Umowy;
 2. Administrator ma 30 dni na obsługę zgłoszenia, które wpłynęło. Po tym czasie w razie braku możliwości świadczenia usługi dane Pytającego są usuwane z bazy, a zgłoszenie zostaje zamknięte;
 3. Administrator ma prawo odrzucić Leada, m.in. gdy:
  1. Nie można skontaktować się z Pytającym (błędne dane kontaktowe)
  2. Pytający nie zgadza się na przesłanie Oferty
  3. Pytający był już obsługiwany we wskazanym zakresie (duplikat)
  4. Nie jest oferowana usługa którą Zlecający jest zainteresowany

VII. POLITYKA OCHRONY PRYWATNOŚCI

 1. Polityka ochrony prywatności została szczegółowo opisana w dokumencie zatytułowanym „Polityka Prywatności i ochrona danych osobowych”, znajdującym się pod adresem https://jamat.rodo.regulamin.pl

VIII. ODPOWIEDZIALNOŚĆ ADMINISTRATORA

 1. Administrator zobowiązuje się do zapewnienia jak najwyższej jakości świadczonych usług oraz do zachowania należytej staranności przy ich wykonywaniu.
 2. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu wywołane działaniem siły wyższej, za którą uważa się wydarzenia, których Administrator nie mógł przewidzieć i które zostały spowodowane przez okoliczności od niego niezależne, w szczególności awarię sprzętu, działanie osób trzecich, niedozwoloną ingerencję Internautów, itd., nawet jeśli spowodowałyby one utratę danych przez Użytkowników.
 3. W razie wystąpienia awarii Serwisu Administrator będzie dążył do jej niezwłocznego usunięcia.
 4. Administrator zastrzega sobie prawo do czasowych przerw w działaniu serwisu wynikających z przyczyn technicznych bez wcześniejszego poinformowania.
 5. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczanych i przesyłanych za pośrednictwem Serwisu informacji i materiałów, w szczególności dotyczy to treści Zapytań, Ofert i Opinii.
 6. Administrator nie ponosi odpowiedzialności za nieaktualne zapytania ofertowe, które nie zostały zamknięte z winy Pytającego.
 7. Administrator nie gwarantuje zawarcia umowy po przesłaniu Zapytania, jak również nie gwarantuje Pytającemu otrzymania odpowiedzi.

IX. OBOWIĄZKI UŻYTKOWNIKA

 1. Użytkownik korzysta z Serwisu na własną odpowiedzialność.
 2. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za wszelkie treści i dane umieszczane w Serwisie
 3. Zarejestrowany Użytkownik zobowiązany jest podawać tylko prawdziwe i aktualne dane oraz dokonywać samodzielnie ich aktualizacji nie później niż w ciągu 14 dni od ich zmiany.
 4. Zarejestrowany Użytkownik powinien zapewnić szczególną ochronę hasła dostępu do Serwisu.
 5. Zarejestrowany Użytkownik powinien dbać o właściwe ustawienia konta, w szczególności o te, które pozwalają na odpowiednie zrealizowanie jego zapytania lub Umowy.
 6. Zarejestrowany Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie operacje dokonane za pośrednictwem jego konta.
 7. Użytkownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów prawa – w szczególności:
  • a) ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku;
  • b) ustawy Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 roku;
  • c) ustawy Prawo autorskie i prawa pokrewne z dnia 4 lutego 1994 roku;
  • d) ustawy Prawo własności przemysłowej z dnia 30 czerwca 2000 roku.

X. OBOWIĄZKI PYTAJĄCEGO

 1. Pytający jest zobowiązany do podania dokładnego opisu poszukiwanej usługi lub produktu, umożliwiającego Dostawcy przygotowanie właściwej oferty handlowej.
 2. Zapytania zawarte w Serwisie muszą być możliwie dokładnie opisane. Opis nie powinien zawierać błędów i nie może wprowadzać w błąd innych Użytkowników. Za wszelkie błędy i nieścisłości w opisie odpowiada Pytający.
 3. Składane Zapytanie nie może zawierać słów kluczowych, nie związanych z jego tematem, a mających wpływ na wyniki działania wyszukiwarek.
 4. W Zapytaniach zabrania się zamieszczania odnośników do innych stron.
 5. W Zapytaniach zabrania się stosowania elementów języka JavaScript, Java oraz innych języków programowania z wyjątkiem HTML.
 6. Nie można stosować elementów języka HTML służących do: wczytywania i osadzania innych stron, używania plików „cookie”, tworzenia formularzy oraz innego kodu naruszającego integralność stron Serwisu.

XI. OBOWIĄZKI INSTALATORA

 1. Instalator zobowiązuje się do rzetelnego przygotowywania oferty, zgodnie ze specyfikacją określoną przez Pytającego.
 2. Opis oferowanego produktu lub oferowanej usługi nie może zawierać błędów oraz nie może świadomie wprowadzać w błąd.  

XII. INNE ZASTRZEŻENIA REGULAMINOWE

 1. Z serwisu mogą korzystać wyłącznie osoby pełnoletnie.
 2. Serwis może być wykorzystywany tylko w celu wysłania Zapytania na własne potrzeby lub w celu pozyskania Zapytań na własne potrzeby.
 3. Zabrania się rozpowszechniania pozyskanych z Serwisu informacji, w szczególności Zapytań, danych technicznych lub cen oferowanych usług;
 4. Zabrania się wykorzystywania Serwisu w celu stworzenia innej bazy danych lub do włączenia ich do innej bazy danych, do innego publicznego rozpowszechniania, lub wykonywania działań, które mogą być wykorzystywane w sposób niezgodny z prawem, dobrymi obyczajami oraz zasadami współżycia społecznego.
 5. Zabrania się wysyłania informacji, które nie są zapytaniami o oferty.
 6. Zabrania się wprowadzania przez Pytającego do formularza wszelkich treści o charakterze bezprawnym. W przypadku powzięcia wiedzy o bezprawności takich treści Administrator powiadamia organy ścigania o podejrzeniach.
 7. Zabrania się umieszczania w Serwisie wulgaryzmów, treści obraźliwych, naruszających godność człowieka, obrażających uczucia lub poglądy innych osób, itp. W przypadku powzięcia wiedzy o zamieszczeniu w serwisie ww. treści Administrator zastrzega sobie prawo stałego lub czasowego zablokowania Użytkownika lub Konta Użytkownika, bez wcześniejszego ostrzeżenia i poinformowania go.
 8. Dane osobowe Użytkowników mogą być udostępnione podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa, w tym właściwym organom wymiaru sprawiedliwości. Dane osobowe Użytkowników mogą być także przekazywane podmiotom trzecim, wskazanym przez Administratora, w tym podmiotom wykonującym czynności dotyczące realizowanych usług na rzecz Użytkowników Serwisu. Szczegółowe zasady w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności i Ochrona Danych”. Dane osobowe Użytkowników są przetwarzane przez Serwis w celu świadczenia usług, archiwizacji, a także w celach marketingowych usług i produktów zgodnie z Ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Użytkownik korzystając ze strony nie będzie otrzymywał informacji marketingowych i handlowych, jeśli nie wyrazi na to zgody.
 9. Poprzez akceptację odpowiednich klauzul zawartych w formularzu rejestracyjnym, formularzu przesyłania zapytania ofertowego, formularzu wystawiania referencji i opinii o firmie oraz formularzu kontaktowym na wizytówkach firm Użytkownik może wyrazić zgodę na:

a) otrzymywanie przez Użytkownika informacji handlowej w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 18 lipca 2002r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Administratora;

b) przetwarzanie danych Użytkownika w celach marketingowych

 1. Działania niezgodne z regulaminem będą traktowane jako działanie na szkodę Administratora.

XIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Jamat.pl wraz ze znakiem towarowym i nazwą stawowi własność Administratora.
 2. Nazwa i logo Jamat SC, Jamat Group sp. z o.o., Jamat Energia z natury, jamat.pl są zastrzeżonymi znakami towarowymi i mogą być wykorzystywane tylko za pisemną zgodą właściciela.
 3. Serwis zawiera lub wykorzystuje dobra chronione prawem autorskim, znaki towarowe oraz inne oryginalne materiały, w szczególności teksty, zdjęcia, grafikę.
 4. Autorskie prawa majątkowe do wszelkich graficznych elementów Serwisu, wyglądu serwisu internetowego i innych treści w nim umieszczonych, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, przysługują wyłącznie Jamat S.C. oraz Jamat Group sp. z o.o.
 5. Jakiekolwiek kopiowanie, rozpowszechnianie i dokonywanie opracowań Serwisu, strony internetowej lub pozyskanych danych, jego poszczególnych elementów, a także jego wyglądu jako całości, stanowiących utwór w rozumieniu Ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez wyraźnej pisemnej zgody Spółki, stanowi naruszenie jej majątkowych praw autorskich.

XIV. KWESTIE TECHNICZNE

 1. Warunkami technicznymi skorzystania z możliwości usług Serwisu, w szczególności rejestracji i przesłania Zapytania jest: połączenie z siecią Internet oraz korzystanie z przeglądarki WWW poprawnie obsługującej standardy: HTML 5, CSS, javascript oraz posiadanie dostępu do skrzynki e-mail.
 2. Informacje zawarte w logach systemowych mogą zawierać różne dane, np. adres IP. Administrator wykorzystuje je wyłącznie w celach technicznych oraz do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych. Dane powyższe mogą być udostępniane podmiotom upoważnionym na podstawie obowiązujących przepisów prawa w razie naruszenia praw Administratora, próby włamania lub innego działania na jej szkodę.
 3. Niektóre obszary Serwisu mogą wykorzystywać cookies, czyli pliki tekstowe zapisywane na komputerze Użytkownika, identyfikujące go w sposób potrzebny do umożliwienia niektórych operacji. Pliki cookies wykorzystywane są między innymi do zapamiętywania danych ułatwiających logowanie Zarejestrowanego Użytkownika. Warunkiem działania cookies jest ich akceptacja przez przeglądarkę oraz nieusuwanie ich z dysku. Szczegółowe informacje w tym zakresie opisane są w dokumencie „Polityka Prywatności i Ochrona Danych Osobowych”.
 4. Istnieje przy tym możliwość takiego skonfigurowania przeglądarki internetowej, które spowoduje, że całkowicie zostanie wyłączona możliwość przechowywania plików cookies na dysku twardym komputera. Efektem takiej zmiany może być jednak utrata pewnych funkcji Serwisu.
 5. Hasło Użytkownika szyfrowane jest metodą, która uniemożliwia poznanie go przez Administratora Serwisu.

XV. ZMIANY REGULAMINU

 1. Administratorowi przysługuje prawo zmiany regulaminu w każdej chwili.
 2. Nowy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą jego opublikowania w Serwisie na stronie https://jamat.pl/regulamin
 3. Użytkownik przy pierwszym logowaniu w Serwisie po chwili wejścia w życie zmiany zostanie powiadomiony o zakresie tej zmiany i o możliwości jej akceptacji. Aby móc się zalogować i korzystać w dalszym ciągu z serwisu, Użytkownik zaświadcza, że akceptuje zmiany w regulaminie.
 4. Odmowa akceptacji wysłana za pośrednictwem poczty elektronicznej przez Użytkownika do Administratora jest równoznaczna z rozwiązaniem umowy.

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku sporów strony będą dążyły do ich polubownego załatwienia, a w przypadku konieczności rozstrzygnięcia przez sąd, właściwym będzie sąd dla siedziby strony pozwanej.