Image

Zgodnie z obowiązującym w Polsce Prawem budowlanym właściciele i zarządcy nieruchomości muszą regularnie przeprowadzać pomiary elektryczne oraz przeglądy instalacji elektrycznych, fotowoltaicznych aby zapobiegać możliwym awariom oraz zapewniać bezpieczeństwo budynkom.

 

 

Pomiary instalacji fotowoltaicznych:

Pomiary instalacji elektrycznej:

 • pomiar rezystancji izolacji matrycy fotowoltaicznej
 • pomiar prądów zwarcia obwodów DC
 • pomiar napięcia obwodu otwartego obwodów DC
 • pomiary połączeń wyrównawczych
 • pomiary skuteczności pracy falownika
 • pomiar rezystancji uziemienia
 • pomiary termowizyjne paneli, połączeń
 • analiza skuteczności pracy obwodów DC
 • pomiary skuteczności ochrony przeciwporażeniowej
  (pomiary skuteczności zerowania / pomiary impedancji pętli zwarcia),
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów I-fazowych,
 • pomiary rezystancji izolacji obwodów III-fazowych,
 • pomiary wyłączników różnicowoprądowych,
 • pomiary rezystancji uziomów instalacji odgromowej
  (pomiary rezystancji uziemienia),
 • oględziny instalacji elektrycznej,
 • oględziny instalacji odgromow

Dlaczego serwis instalacji to konieczność

Instalacja fotowoltaiczna stanowi złożoną konstrukcję – obok najbardziej widocznych paneli fotowoltaicznych jej część stanowią także: falownik czyli inwerter, konstrukcja wsporna oraz odpowiednie okablowanie. Instalacja ta znajduje się zatem pod napięciem, co samo z siebie oznacza już wymaganie kontroli, chociażby rutynowych.

Monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej powinno być obowiązkiem jej użytkowników – jednakże pewne analizy mogą być wykonane jedynie na poziomie profesjonalnym. Każdorazowo przy zaobserwowaniu nieprawidłowości – czyli spadku wydajności, zwiększenie rachunków za prąd – warto zgłosić ten problem do specjalisty.

Oferujemy konkurencyjne ceny netto przeglądów poserwisowych – za przeglądy z pomiarami:
    • od 0 do 10 kWp – 90 zł/ 1kWp
    • od 10,01 do 30 kWp – 80 zł/ 1kWp
    • od 30,01 kWp do 100 kWp – 70 zł/1kWp

Dojeżdżamy do Klientów na terenie Bielska – Białej bezpłatnie, natomiast poza jego granicami za dojazd doliczamy do usługi 2 zł/1 km. Cena przeglądu obejmuje kompleksową usługę sprawdzenia konstrukcji, logów falownika, poprawności działania instalacji. Mierzymy poziom rezystancji izolacji przewodów AC, pętlę zwarcia AC, rezystancję uziemienia, prądy zwarcia AC, napięcie obwodu DC oraz rezystancję izolacji matrycy fotowoltaicznej.

Poniżej przedstawiamy galerię zdjęć z naszych realizacji:

Image
Image
Image
Image
Image
Image

Wszystkie realizowane przez nas przeglądy oraz pomiary są przeprowadzane szczegółowo i zgodnie z obowiązującą literą prawa, ponieważ nasz zespół buduje kadra tylko wykwalifikowanych elektryków posiadających odpowiednie kompetencje i z niezbędnymi uprawnieniami zawodowymi, takimi jak:

 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci na stanowisku dozoru ,
 • świadectwo kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania się eksploatacją instalacji, urządzeń i sieci na stanowisku eksploatacji ,
 • uprawnienia budowlane w specjalności instalacyjnej w zakresie instalacji elektrycznych.
 • uprawnienia instalatorskie OZE wydane przez UDT ( Urząd Dozoru Technicznego )

Wszystkie nasze pomiary wykonujemy sprzętami najwyższej jakości z corocznym wzorcowaniem. Między innymi pracujemy na sprzętach : SONEL MPI-540 PV, SONEL MPI-530, Kamery FLIR, UNI-T.

Image
Image

Prace serwisowe przy instalacjach PV
Warto podkreślić, że współcześnie instalacje fotowoltaiczne reprezentują niezwykle nowoczesną technologię. Zarówno ich wydajność i ekonomiczna opłacalność, jak również zakres zastosowań są znacznie większe niż jeszcze kilka lat temu. Mimo tego – funkcjonalność niektórych elementów oraz jakość montażu – przy masowym świadczeniu usług – może ulegać obniżaniu. Stąd też trwałość oraz niezawodność systemów fotowoltaicznych nie zawsze stoi na najwyższym poziomie. Naszym zadaniem jako dostarczyciela usług serwisowych jest zoptymalizowanie tego rodzaju warunków oraz dopasowanie ich do oczekiwań użytkowników. Specjalizujemy się także w usuwaniu ewentualnych usterek i problemów, do których zaliczyć można m.in. problemy z odprowadzaniem wody z dachu, korozję wsporników, korozję obudów elektrycznych, stłuczenia szkła.

Image

Co na to prawo?
Rzecz jasna w przypadku instalacji fotowoltaicznych, podobnie jak w przypadku innych specjalistycznych rozszerzeń montowanych przy budynkach, serwisowanie jest także procedurą regulowaną prawnie. I tak, serwis, wedle ustawy Prawa budowlanego, zaleca się przeprowadzać co 5 lat – tak jak w przypadku innych elektrycznych instalacji. Warto jednak zaznaczyć, że drobne przeglądy można wykonywać nawet samodzielnie – zaś wizualną ocenę stanu PV należy przeprowadzać co najmniej raz na 6 – 12 miesięcy.
Regularne przeglądy oraz stałe monitorowanie pracy instalacji fotowoltaicznej sprawiają, że pracuje ona w pełni wydajny sposób i spełnia swoją rolę. Warto pamiętać o tym, że fotowoltaika stanowi ważny element nie tylko z ekonomicznego punktu widzenia pojedynczego użytkownika, ale też z ekologicznego punktu widzenia całej społeczności.

Klient indywidualny Energia z paneli fotowoltaicznych pozwala zaoszczędzić na rachunkach
Rolnik + program partnerski Nieruchomości rolne warto wzbogacić o komplet paneli fotowoltaicznych
Opcja dla firm Audyt, zadbanie o ulgę termoizolacyjną, montaż - można powierzyć nam

Zajmiemy się wszystkim!

Image

AUDYT

Prawidłowo przeprowadzony audyt, to jedna z ważniejszych rzeczy procesu współpracy z firmą fotowoltaiczną. Poprawnie wykonany pomiar pozwala zminimalizować koszta i zmaksymalizować efekty.

Image

MONTAŻ

Posiadamy monterów z ogromnym doświadczeniem na rynku OZE oraz z pełną gamą uprawnień SEP D + E, UDT OZE. W Naszym składzie znajdziecie również architektów oraz doradców.

Image

FINANSOWANIE

Jeżeli nie posiadasz wystarczającej ilości środków, oferujemy kredyt ratalny dla osób prywatnych oraz leasing dla firm- zbliżając wysokość raty do ceny rachunku za prąd.