Czy fotowoltaika będzie nadal się opłacać? Zmiany po 1 kwietnia 2022

Od 1 kwietnia 2022 roku dotychczasowy system opustów ulegnie przekształceniu w system net-billingu. W przypadku, gdy instalacja zostanie zamontowana do tego czasu prosumenci - osoby, które wytwarzają energię na własny użytek - będą mogły korzystać z opustów rozliczanych ilościowo, czyli wydatkować energię w taki sposób, że jej nadmiar będzie mógł być zachowany w sieci i "przechowany", a tak zmagazynowane kWh będzie można wykorzystać w 70 proc.(od 10 kWp - 50 kWp) lub 80 proc.(moc do 10 kWp). Energię z sieci opłaca się odebrać szczególnie wtedy, gdy panele fotowoltaiczne nie mają wystarczającej mocy przerobowej (np. zimą).

Jednakże osoby, które nie zdążą zostać prosumentami do 1 kwietnia w ostatecznym rozrachunku również uzyskają opłacalne źródło energii, choć na odmiennych zasadach. Net-billing to inaczej wartościowe rozliczanie energii elektrycznej (zgodnie z miesięczną rynkową ceną tejże) wysyłanej i pobieranej przez prosumenta. Nadwyżki do tej pory magazynowane w sieci nie będą już zwracane, ale sprzedawane po średniej hurtowej cenie, natomiast brakująca energia - po cenie pełnej. W depozycie prosumenckim będzie się znajdowała właśnie niewykorzystana energia, a o jej wartość będzie można zmniejszyć należność, którą prosument będzie miał uiścić za energię pobraną z sieci. Kolejną zmianą jest jednak fakt, że ze środków z depozytu będzie można się rozliczać przez 12 miesięcy (od dnia, w którym kwota zostanie wpisana). Co istotne, energia wprowadzana do sieci nie będzie obciążona podatkiem VAT czy opłatami PIT, jednakże w przypadku pobieranej z sieci energii prosument będzie musiał częściowo pokryć koszty dystrybucji, jak również opłaty: VAT, akcyzę, OZE i opłatę kogeneracyjną.

Warto zaznaczyć także, że zmiany wprowadzane są stopniowo - dlatego też osoby, które przyłączą instalację fotowoltaiczną po 31 marca 2022 przejdą co prawda na net-billing, jednakże do 30 czerwca 2022 będą jeszcze rozliczani na zasadach opustowych.

Skutki zmian w prawie dla "Kowalskiego"

Co to oznacza w praktyce dla osoby zainteresowaniem montażem fotowoltaiki? Ten wariant wykorzystywania energii odnawialnej nadal będzie opłacalny, a jak wynika z poniższych TABEL/KALKULACJI będzie zwracał się szybciej niż dotychczas. Dodatkowo w nowelizacji zdefiniowano dwa nowe pojęcia: prosumenta zbiorowego oraz wirtualnego. Prosumenci zbiorowi to właściciele mieszkań w budynkach wielo lokalowych i wykorzystujący prąd z instalacji fotowoltaicznych w taki sposób, że nadwyżką mogą się dzielić, natomiast rozliczeń net-billingowych dokonywać od indywidualnych rachunków. Z kolei prosument wirtualny to osoba, która nie dysponuje lokalem własnościowym czy terenem, na którym można zainstalować ewentualną instalację fotowoltaiczną. W takiej sytuacji nadal może on korzystać z OZE, kupując prawa do części produkowanej w tym źródle energii (np. farmie fotowoltaicznej).

Zmiany dosięgną także osób, które po 31 marca będą chciały rozbudować swoją instalację, ale tylko w jednym przypadku. Jeśli rozbudowywana sieć będzie miała moc powyżej 50 kW wówczas prosumenci będą musieli przejść na system net-billingowy. Jeżeli jednak rozbudowana instalacja nie przekroczy 50 kW - nadal będzie mogła funkcjonować na starych, opustowych zasadach.

Co jednak z innymi korzyściami płynącymi z bycia prosumentem? Wszelkiego rodzaju dofinansowania - zarówno w wymiarze krajowym, jak i unijne - nadal pozostają w zasięgu tych osób, które zdecydują się na generowanie energii z odnawialnych źródeł. A zatem podsumowując, inwestowanie w fotowoltaikę nadal ma przyszłość, a wprowadzone zasady pozwolą na korzystanie z OZE nie tylko właścicielom terenów czy budynków, ale również innym zainteresowanym oszczędnościami na wydatkach za energię elektryczną.