Ilość prądu ze słońca

Korzystanie z odnawialnych źródeł energii jest tendencją, która utrzymuje się wśród użytkowników od dawna. Co więcej, w wielu sferach staje się ono dominującą formą. Oczywiście aby w pełni wykorzystywać potencjał odnawialnych źródeł (a co za tym idzie czerpać z niego także korzyści ekonomiczne) konieczne jest zainwestowanie środków w stosowne rozwiązania. Jednym z nich są instalacje fotowoltaiczne. Opierają one swoje działanie o niewyczerpane źródło energii - promienie słoneczne.

Jak to działa i jakie ma wartości ?

Najprościej rzecz ujmując instalacja fotowoltaiczna pozwala na produkcję prądu w każdym gospodarstwie domowym. Potencjał, który jest do wykorzystania to około 1000 kWh/m2 w ciągu roku, a panele fotowoltaiczne pozwalają wykorzystać aż 15% część tej energii. Oczywiście większą część pozyskuje się i przetwarza w lecie, bo około 66% całości. Prąd w ciągu dnia może być produkowany od momentu nastania świtu. Wysoką wydajność takiej instalacji odzwierciedlają liczby wskazujące na przeciętną produkcję energii elektrycznej - przy montażu paneli z potencjalną mocą 5 kWp taki "odzysk" energii wynosi nawet do 5000 kWh (na wartość tę mają wpływ m.in. położenie instalacji, to w którą stronę jest skierowana oraz jej kąt nachylenia do podłoża). Intensywność nasłonecznienia ma oczywiście znaczenie - im większe zachmurzenie tym mniej wydajna praca (wartość produkowanego w pochmurny dzień prądu nigdy jednak nie osiąga pułapu O).

Zróżnicowanie – w zależności od warunków

Jak się to dzieje? Otóż ogniwa fotowoltaiczne to połączone ze sobą krzemowe płytki (obecnie dominują bardziej wydajne płytki monokrystaliczne) o różnych ładunkach, między którymi występuje pole elektryczne. Promienie słoneczne oddziałujące na ogniwo kreują z obecnych w polu elektronów tzw. dziurę elektronową, będącą nośnikiem ładunku. Dzięki temu pojawia się między dwoma płytkami napięcie elektryczne. Panele słoneczne nie wytwarzają jeszcze energii gotowej do wykorzystania, a taką, którą trzeba przekształcić. Prąd stały, który powstaje w pierwszej fazie działania instalacji fotowoltaicznej jest następnie kierowany do inwertera - gdzie dochodzi do przekształcenia w prąd zmienny o natężeniu odpowiadającym potrzebom gospodarstwa domowego.

Jak poznać konkretne wartości produkowanych przez ustawione w Polsce instalacje fotowoltaiczne o określonych parametrach? Na stronie www.sunnyportal.com w zakładce "Instalacje udostępnione publicznie" można znaleźć instalacje wraz z ich mocą, wartością produkowanej rocznie energii. Obok korzyści materialnych dla użytkowników warte wspomnienia są także ekologiczne zalety rozwiązania - znaczna minimalizacja emisji dwutlenku węgla do atmosfery. Te parametry także można znaleźć na wspomnianej liście - przy czym redukcję emisji CO2 szacuje się w tonach.