Zadzwoń do nas (+48) 517 087 487
17 sierpnia 2023

Czy fotowoltaika jest opłacalna w 2023 roku?

Czy fotowoltaika jest opłacalna w 2023 roku?

Paliwa kopalne odchodzą w przeszłość, choć jest to proces niezwykle złożony. Trzeba pamiętać, że kopalnie i elektrownie konwencjonalne stanowią źródło dochodów ogromnej rzeszy osób, mieszkających w danych regionach. Proces zmian jednak ruszył i nie ma szansy, by został powstrzymany, przynajmniej w krajach uważanych za rozwinięte. Powszechna dostępność fotowoltaiki, realne oszczędności, programy wsparcia oraz poprawa stanu środowiska są argumentami, które muszą trafić, jeśli nie do wszystkich, to przynajmniej do większości społeczeństwa.

Ochrona środowiska – kluczowe argumenty na rzecz OZE

Czynniki wpływające na efektywność ekonomiczną instalacji fotowoltaicznych są powszechnie znane. Warto przy okazji zwrócić uwagę na korzyści ekologiczne, nie mniej istotne, zwłaszcza z punktu widzenia przyszłych pokoleń, dla których ważne jest zwiększenie podaży energii w połączeniu z mniejszą uciążliwością dla środowiska wynikającą z wytwarzania prądu.

Utrzymanie obu tych trendów wydaje się możliwe wyłącznie przy zastosowaniu stale rozwijających się technologii wykorzystujących OZE.

Co więcej, eksploatacja promieniowania słonecznego, wiatru, pływów itp. nie powoduje drastycznego zubożenia środowiska w zasoby naturalne, które mogą być wykorzystane w innych gałęziach gospodarki.

Naturalną konsekwencją tych zmian jest zerowa emisja gazów cieplarnianych, a w przypadku biomasy, redukcja odpadów.

Jak zapewnić sobie efektywność instalacji opartych na OZE?

Efektywność instalacji opartych na OZE w znacznym stopniu zależna jest od wyboru partnera biznesowego, realizującego inwestycję. To od jego doświadczenia oraz zaplecza technicznego zależy powodzenie przedsięwzięcia, począwszy od fazy projektu, poprzez wykonawstwo, na kompleksowych usługach serwisowych w przyszłości.

Dobór odpowiedniej technologii oraz gotowe rozwiązania, uwzględniające bieżące, jak i przyszłe potrzeby warto powierzyć firmie, dla której cenne są: profesjonalizm i troska o klienta. Sprawdź, jakie korzyści przyniesie Ci instalacja fotowoltaiczna, korzystając z formularza kontaktowego.

Przy okazji zyskasz bezpłatną wycenę oraz skorzystasz z konsultacji.

Czy fotowoltaika jest opłacalna w 2023 roku?

Nie bez znaczenia, jest także fakt, że w warunkach polskich okresy najwydajniejszej pracy fotowoltaiki pokrywają się z okresami największego zużycia energii elektrycznej. Dalej wypada zwrócić uwagę, że fotowoltaika Bielsko jest systemem bezobsługowym, niewymagającym od prosumentów (osoby lub podmioty gospodarcze, wytwarzające energię elektryczną na własne potrzeby) angażowania własnych sił i środków w produkcję energii elektrycznej.

Pytanie o sens inwestycji jest dosyć przewrotne, ponieważ trudno jest polemizować z twierdzeniem, że coś cennego (koszty energii powodują nawet upadki przedsiębiorstw), co jest dostarczane praktycznie bez ograniczeń, może się z gruntu nie opłacać. Nie może. Nawet budząca szereg wątpliwości zmiana systemu rozliczania (net – billing), nie powoduje, że produkcja energii przestała przynosić korzyści. Owszem, zmianie uległa skala opłacalności oraz czas zwrotu inwestycji, jednak w dalszym ciągu mamy do czynienia z darmową energię ze słońca.

Paradoksalnie, obecna metoda rozliczania powoduje, że panele fotowoltaiczne Bielsko-Biała są najbardziej dochodowe przy wysokiej autokonsumpcji.

W zamian prosumenci mogą liczyć na:

  • Całkowitą bezobsługowość systemu fotowoltaicznego;
  • Dywersyfikację dostaw oraz zrównoważony rozwój, przez co należy rozumieć konsumpcję wytworzonej energii w miejscu jej produkcji.
  • Ograniczenie strat przesyłowych, co wpływa na rozwój technologii w obszarach wiejskich, a także promuje świadome korzystanie z dostępnych zasobów energii;
  • Niczym nieograniczony dostęp do zasobów energetycznych.

Niezależnie od obowiązującego systemu rozliczeń, warto rozważyć zmianę nawyków w sposobie wykorzystania energii, gromadzenia jej (magazyn energii do fotowoltaiki) lub rozbudowę systemu o kolejne urządzenia korzystające z zasobów dostarczanych przez własne panele fotowoltaiczne, np. pompy ciepła Bielsko-Biała.

Dodatkowo zwiększeniu opłacalności produkcji sprzyja kompensacja mocy biernej, która jest w stanie wyeliminować opłaty za moc bierną, szczególnie w kontekście przedsiębiorstw dysponujących dużymi instalacjami fotowoltaicznymi.

Wróć do wpisów
Kształt
Blog Background