Zadzwoń do nas (+48) 517 087 487
09 lutego 2023

Dofinansowanie do OZE 2023 – ZIELONA ENERGIA

Dofinansowanie do OZE 2023 – ZIELONA ENERGIA

Fotowoltaika – nie tylko dla domów jednorodzinnych

Przywykliśmy już do krajobrazu, w którym domy jednorodzinne są pokryte instalacjami z PV. W 2023 roku dofinansowania do fotowoltaiki będą dostępne także dla spółdzielni oraz wspólnot mieszkaniowych. To dobra informacja dla wszystkich, którym zależy na obniżeniu rachunków za korzystanie z energii elektrycznej. Dotacja dostępna w ramach tego projektu wyniesie do 50 proc. kosztów inwestycji obejmujących: zakup, montaż lub budowę nowej instalacji OZE, modernizację takiej instalacji pozwalającą na zwiększenie jej mocy o 25 proc., montaż dodatkowych elementów wspomagających działanie istniejącej instalacji (magazynu energii, pompy ciepła etc.). Wnioski można składać już od 1.02.2023.

Firmy także mogą skorzystać

Dofinansowanie do fotowoltaiki dla firm jest dostępne w ramach czwartej edycji programu Energia Plus. Celem nadrzędnym jest poprawa jakości powietrza poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji do atmosfery. Beneficjenci tego programu mogą otrzymać dofinansowanie na instalację fotowoltaiczną, pompę ciepła, małą elektrownię wodną, magazyny energii zintegrowane z instalacją, ale też medialne ostatnio turbiny wiatrowe. Wnioski o takie dofinansowanie mogą być składane od 1.02.2023 – 13.12.2024 lub do momentu wyczerpania środków przeznaczonych na ten cel. Warunkiem jest skorzystanie z Generatora Wniosków o Dofinansowanie przy użyciu podpisu elektronicznego. Warto podkreślić, że dofinansowanie ma formę pożyczki na warunkach preferencyjnych lub na warunkach rynkowych w kwocie do 85 proc. kosztów kwalifikowanych. Pożyczka może być udzielona na okres nie przekraczający 15 lat.

Fotowoltaika dla gospodarstw rolnych – Zielona Energia w Gospodarstwie – Modernizacja Gospodarstw Rolnych

Osobną grupę beneficjentów stanowią rolnicy. W 2023 roku będą dla nich dostępne różne drogi do uzyskania dofinansowania do OZE. Wśród nich znajdzie się ulga inwestycyjna – do 25 proc. – odliczana od podatku rolnego przez aż 15 lat od zakupu instalacji fotowoltaicznej (z własnych środków). Ulga inwestycyjna przysługuje po zakończeniu realizacji projektu i nie można jej łączyć z innymi dotacjami.

Innym sposobem na dofinansowanie pozostaje udział w programie „Energia dla wsi”. Ten kompleksowy program umożliwia uzyskanie dotacji od 45 – 65 proc. kosztów kwalifikowanych i obejmuje: instalacje fotowoltaiczne, magazyny energii, instalacje wodne, instalacje wiatrowe, biogazownie. Co istotne program jest skierowany zarówno do osób z działalnością rolniczą, jak i do spółdzielni energetycznych. Obok dotacji możliwe jest też skorzystanie z pożyczki na preferencyjnych warunkach do nawet 100 proc. kosztów kwalifikowanych.

Rolnicy, którzy zdecydują się na montaż instalacji fotowoltaicznych, elektrowni wiatrowych, pomp ciepła czy instalacji hybrydowych mogą liczyć również na dofinansowanie w ramach programu Agroenergia. Dotacja przeznaczona jest dla indywidualnych rolników – właścicieli jak i dzierżawców gruntów, których powierzchnia wynosi od 1 – 300 ha. Wysokość dotacji różni się w zależności od tego, jaką moc ma mieć planowana instalacja. Co istotne wniosek trzeba złożyć przed rozpoczęciem realizacji, a dofinansowaniu nie podlegają projekty mające na celu zwiększenie mocy istniejącej już instalacji.

„OPERACJE TYPU „MODERNIZACJA GOSPODARSTW ROLNYCH” W RAMACH PODDZIAŁANIA 4.1 „WSPARCIE INWESTYCJI W GOSPODARSTWACH ROLNYCH” OBJĘTEGO PROGRAMEM ROZWOJU OBSZARÓW WIEJSKICH NA LATA 2014–2020 W OBSZARZE ZIELONA ENERGIA W GOSPODARSTWIE

WAŻNE INFORMACJE
Przyznanie pomocy w obszarze zielona energia w gospodarstwie nie jest uzależnione od wielkości ekonomicznej
gospodarstwa (SO) i nie wymaga wykazania wzrostu wartości dodanej brutto (GVA).

Nowelizacja Ustawy Prawo energetyczne do mocy zainstalowanej mikroinstalacji nie wlicza się mocy zainstalowanej magazynu
energii elektrycznej, o ile:

  •  moc zainstalowana magazynu energii elektrycznej jest nie większa, niż moc zainstalowana elektryczna mikroinstalacji,
  •  łączna moc możliwa do wprowadzenia do sieci dystrybucyjnej przez mikroinstalację z magazynem energii elektrycznej jest nie większa, niż moc zainstalowana elektryczna tej mikroinstalacji.

Do zainstalowanych urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego obligatoryjnie musi zostać podłączony magazyn energii elektrycznej o pojemności wyrażonej w kilowatogodzinach (kWh) nie mniejszej niż iloczyn mocy zainstalowanej elektrycznej urządzeń do wytwarzania energii elektrycznej z promieniowania słonecznego wyrażonej w kW i przelicznika wynoszącego 0″

Wróć do wpisów
Kształt
Blog Background